1. შინაგანაწესი    ————- იხილეთ  http://sxivi.ge/uploads/pages/shinaganawesi-5.pdf

2. დებულება   ————- იხილეთ     http://sxivi.ge/uploads/pages/debuleba-73.pdf

3. სასკოლო სასწავლო გეგმა    ————- იხილეთ   http://sxivi.ge/uploads/pages/gegma-73.pdf

4. სადამრიგებლო დებულება —————იხილეთ  http://sxivi.ge/uploads/pages/damrigebeli-51.pdf

5. პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/kvleva-52.pdf

6. ქართული ენის წრე ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/kartuli ena-53.pdf

7. უცხოური ენების წრე ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/ucxouri enebi-54.pdf

8. ქართული ცეკვის სტუდია ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/studia-55.pdf

9. ხელოვნების წრე I-IV კლასები ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/khelovneba-56.pdf

10. ხელოვნების წრე V-IX კლასები ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/khelovneba-57.pdf

11. მაგიდის ჩოგბურთის წრე ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/chogburti-58.pdf

12. ჭადრაკის წრე ————- იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/chadraki-59.pdf