1. შინაგანაწესი ———– იხილეთ  https://drive.google.com/file/d/1LDSWOKzm70JIu9RQdmGYUUxx6vlzwKbZ/view?usp=sharing

2. სამოქმედო გეგმის ანგარიში  ————- იხილეთ https://drive.google.com/file/d/1CLVFMk_rw3dXW6pcy-HsySxiMqPKzh81/view?usp=sharing

3. ფინანსური ანგარიშგება ————- იხილეთ https://drive.google.com/file/d/1CJyJObm-1UO245OzYypseCH8-ncHpkkF/view?usp=sharing

4. გასაჩივრების მექანიზმები  ————– იხილეთ https://drive.google.com/file/d/12CQ4ejTHG-BpYv6y7j3L2vbMADFayXw1/view?usp=sharing