საბავშვო ბაღი ”სხივი”

თქვენი პატარებისათვის გთავაზობთ შესანიშნავ გარემოსა და სწავლების საუკეთესო მეთოდებზე დაფუძნებულ სასწავლო – სააღმზრდელო პროგრამას , რომელიც უზრუნველყოფს აღსაზრდელთათვის სასკოლო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, გონებრივ მზაობასა და სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო პროცესს.
საბავშვო ბაღი ”სხივი”ახორციელებს ბავშვის ფიზიკურ, სოციალურ, შემეცნებით და ესთეტიკურ განვითარებაზე ორიენტირებულ სააღმზრდელო – საგანმანათლებლო პროგრამას.

ბაღში მიიღებიან 3-5 წლის ასაკის ბავშვები.
მეცადინეობები ჩატარდება 9:00-დან 18:00 საათამდე, ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა.
ბავშვები უზრუნველყოფილ იქნებიან დღეში სამჯერადი კვებით, ტრანსპორტირებით, ფსიქოლოგის, სამედიცინო და დაცვის სამსახურით.
საგანმანათლებლო პროგრამა:
* ქართული ენა
* მათემატიკა
* ინგლისური ენა
* გარემოს გაცნობა
* მხატვრული კითხვა
* წერის ელემენტები
*შემეცნებითი გაკვეთილები
* მუსიკა
* ფიზიკური აღზრდა
* ხელოვნება ( ხატვა, ძერწვა, აპლიკაცია )
* ცეკვა
*ანიმაციის საათი
* მოძრავი თამაშები

სურათების დათვალიერება

აუცილებელი საბუთების ნუსხა და ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება სკოლა-ლიცეუმ “სხივის” შინაგანაწესით.
მსურველებმა გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სკოლის ადმინისტრაციას.
საკონტაქტო ტელეფონი: 259-67-01; 259-67-02