ხალისით ვსწავლობთ ისტორიას

წელს ქართულ-გერმანული სკოლა ,, სხივის “მეშვიდე კლასელები პირველად იწყებენ იწყებენ ისტორიის შესწავლას, ისტორიის ისტორიის პედაგოგი, ნათია ჩუბინიძე, ცდილობს, მოსწავლეები საგნით დააინტერესოს და მოტივაცია აუმაღლოს.

დღევანდელი გაკვეთილი, ,, უძველესი ადამიანის რწმენა-წარმოდგენები პალეოლითის ეპოქაში “სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. მეთოდის ,, სწავლა-კეთებით “გამოყენებით VII ა და VII ბ კლასის მოსწავლეებმა მოსწავლეებმა თიხით, პლასტელინით, მძივებითა და მავთულებით, მას შემდეგ, რაც კარგად შეისწავლეს რაც ადამიანების ადამიანების ხანაში ხანაში ხელოვნების ნიმუშები ნატვრის ნიმუშები დაამზადეს ამულეტები ამულეტები ამულეტები ადამიანის ქანდაკებები და ნატვრის ნატვრის თავად ხეები ამულეტები “, შემდეგ კი მათი მნიშვნელობა ახსნეს.

გაკვეთილმა სასიამოვნოდ და მხიარულად ჩაიარა, სწავლების პროცესი ადვილი და საინტერესო გახდა. წარმატებებს ვუსურვებთ ,, სხივის “მეშვიდეკლასელებს ისტორიის შესწავლაში!