წლის წიგნი

        სკოლამ გამოსცა ,,წლის წიგნი”, რომელშიც ასახულია სკოლის ერთი წლის სასწავლო პროცესი და შემოქმედებითი ცხოვრება.

წიგნის ყოველი ფურცელი ინფორმაციას მოგაწვდით სკოლის საინტერესო და მრავალფეროვანი ღონისძიებების შესახებ.

ჩვენ შევძელით ამ წიგნში წარმოგვეჩინა თითოეული ბავშვის ლამაზი და საინტერესო ეპიზოდები სკოლის ცხოვრებიდან.
წიგნის დიზაინერი და რედაქტორი: ეკა ჩიქობავა

წლის წიგნი