სწავლის საფასური 2019-20 სასწავლო წელი

გატყობინებთ რომ სკოლის დამფუძნებლების მიერ დამტკიცდა 2019-2020 სასწავლო წლის სწავლის საფასური და ფასდაკლებების ცხრილი

2019-2020 სასწავლო წლის წლიური ღირებულება შეადგენს:

 1. I-VI კლასი: 3400 ლარი
 2. VII-XII კლასი: 3600 ლარი
 3. მოსამზადებელი ჯგუფი (ბაღი): 1850 ლარი
 4. მშობლის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია გახანგრძლივებული გაკვეთილების მიღება 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე. თვეში ფასი 90 ლარი
 5. გახანგრძლივებულის გარეშე ცალკე წრის არჩევის შემთხვევაში:  სპორტი – 30 ლარი, რუსული ენა – 30 ლარი, ხატვა – 30 ლარი .
 6. ცეკვის წრე, ანსამბლი – 40 ლარი

2019-2020 სასწავლო წლის შეღავათი:

2019-2020 სასწავლო წელს ერთიანი წინასწარი გადახდის შემთხვევაში განისაზღვროს 10%-ანი შეღავათი თითოეული მოსწავლისათვის.

€2019-2020 სასწავლო წელს განისაზღვროს ფასდაკლება ორი დედმამიშვილისთვის 10% ფასდაკლება,

€ 2019-2020 სასწავლო წელს განისაზღვროს ფასდაკლება სამი ან მეტი შვილის შემთხვევაში – 15%ფასდაკლება.

€შპს „დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯისა“ და შპს „შოთა რუსთაველის სახელობისსკოლა-ლიცეუმის“ მიერ დაფუძნებული სასწავლო დაწესებულებებისა და შპს „შავი ზღვისსაერთაშორისო უნივერსიტეტის“ თანამშრომელთა შვილებისათვის განისაზღვროსფასდაკლება – 50%-ით;

€შპს „დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯისა“ და „შპს შოთა რუსთაველის სახელობისსკოლა-ლიცეუმის“ მიერ დაფუძნებული სასწავლო დაწესებულებებისა და შპს „შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ კურსდამთავრებულთა შვილებისათვის განისაზღვროსფასდაკლება -30% -ით;

€სკოლა-ლიცეუმთან არსებული საბავშვო ბაღიდან I კლასში ჩარიცხული მოსწავლეებისთვისგანისაზღვროს ფასდაკლება – 10%-ით.

€საქართველოს განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურისა სამინისტროს მიერორგანიზებულ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის განისაზღვროს ფასდაკლება 10%-ით.

€სხვა შესაძლო შეღავათები დირექტორთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით

  თანხის გადახდა ხდება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით ს.ს. საქართველოს ბანკში, ბანკის ანგარიშის ნომერი: GE61BG0000000134151100 (დანიშნულებაში აუცილებლად მიუთითეთ ბავშვის სახელი, გვარი და გადახდის საფუძველი)

სწავლის საფასური 2018-19 სასწავლო წელი

გატყობინებთ რომ სკოლის დამფუძნებლების მიერ დამტკიცდა 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასური და ფასდაკლებების ცხრილი

2018-2019 სასწავლო წლის წლიური ღირებულება (16.09.2018-15.07.2019 გაცდენების, არდადეგების და ა.შ. ჩათვლით) შეადგენს:

 1. I-VI კლასი: 3400 ლარი
 2. VII-XII კლასი: 3600 ლარი
 3. მოსამზადებელი ჯგუფი (ბაღი): 1850 ლარი
 4. მშობლის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია გახანგრძლივებული გაკვეთილების მიღება 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე. თვეში ფასი 90 ლარი
 5. გახანგრძლივებულის გარეშე ცალკე წრის არჩევის შემთხვევაში: მუსიკა – 30 ლარი, სპორტი – 30 ლარი, რუსული ენა – 30 ლარი, ხატვა – 30 ლარი .
 6. ცეკვის წრე, ანსამბლი – 40 ლარი
 7. კვება შეადგენს წლიურ 400 ლარს, თვეში 40 ლარს

2018-2019 სასწავლო წლის შეღავათი:

 • ამავე სკოლაში ან ბაღში დედმამიშვილი მოსწავლეების შემთხვევაში     გავრცელდება შეღავათი 10%
 • ერთ ოჯახიდან 3 ან მეტი დედმამიშვილი მოსწავლეების     შემთხვევაში     გავრცელდება შეღავათი 15% ყოველ ბავშვზე
 • 2018 წ. აპრილის ბოლომდე სწავლის საფასურის სრულად დაფარვის შემთხვევაში     გავრცელდება შეღავათი 10%
 • შპს სკოლა-ლიცეუმ “სხივის” ბაღიდან I -კლასში სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში (ეხება მხოლოდ I კლასელებს) – 10%
 • თბილისის დემირელის სახ.კერძო კოლეჯის, ქ.ბათუმის რ.შაჰინის სახ.მეგობრობის სკოლა-ლიცეუმისა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების შვილებს სწავლის საფასურზე შეეხებათ შეღავათი 10%

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ თანხის ჩარიცხვამდე უნდა შედგეს ხელშეკრულება, ამისთვის საჭიროა რომ მობრძანდეთ სკოლა-ლიცეუმ “სხივი”ს ბუღალტერიაში, I სართულზე, # 115 კაბინეტში.

თანხის გადახდა ხდება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით ს.ს. საქართველოს ბანკში, ბანკის ანგარიშის ნომერი: GE61BG0000000134151100 (დანიშნულებაში აუცილებლად მიუთითეთ ბავშვის სახელი, გვარი და გადახდის საფუძველი)

პატივისცემით: სკოლის ადმინისტრაცია