2020–2021 სასწავლო წლისთვის არჩეული სახელმძღვანელოები

I კლასი

გამომცემლობა/ფიზიკური პირი    

ავტორი/ავტორები

დასახელება   

კომპლექტის შემადგენლობა

შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”

ნათელა მაღლაკელიძე,
ცისანა ყურაშვილი,
ელენე მაღლაკელიძე,
ირინა ნადირაშვილი,
სოფიკო მეხაშიშვილი

ქართული ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

 

მოსწავლის რვეული

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”

გურამ გოგიშვილი,
თეიმურაზ ვეფხვაძე,
ია მებონია,
ლამარა ქურჩიშვილი

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი  ნაწ.I, ნაწ.II,   ნაწ. III

მოსწავლის რვეული

 

შპს “შემეცნება”

ლია შალვაშვილი,
მანანა მაჭავარიანი

ჩვენი გარემო

მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული
 

შპს “ოცდამეერთე”

ტატიანა ბუკია,
ლია გოქსაძე

Setting Out (ინგლისური)

მოსწავლის წიგნი

 

 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნანა იოსელიანი,
სოფიო ქებურია

ხელოვნება

მოსწავლის წიგნი

 

შპს “წყაროსთვალი”

მაია ოთიაშვილი,
ია გაბუნია

მუსიკა და ბავშვები

მოსწავლის წიგნი

შპს “გამომცემლობა პეგასი”

ლევან კიკალიშვილი

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი -I-II კლასი

მასწავლებლის წიგნი

 

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი

მოსწავლეებს გადაეცემათ საჩუქრად

შედგენილი იაკობ გოგებაშვილის მიერ

დედაენა

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი, რვეული

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნ. გორდელაძე

ნამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლის წიგნი, რვეული

II კლასი

გამომცემლობა

დასახელება

ავტორი/ავტორები

   კომპლექტის შემადგენლობა

შპს გამომცემლობა „მერიდიანი“

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნათელა მაღლაკელიძე,   ც.ყურაშვილი,

ე. მაღლაკელიძე,   ი. ნადირაშვილი,

ს. მეხაშიშვილი

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს გამომცემლობა „ინტელექტი”

მათემატიკა

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II,    ნაწ. III

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

შპს “შემეცნება”

ჩვენი გარემო

ლია შალვაშვილი,  მანანა მაჭავარიანი

მოსწავლის წიგნი   მოსწავლის რვეული

შპს “ოცდამეერთე”

Setting Out (ინგლისური ენა)

ტატიანა ბუკია,   ლია გოქსაძე

მოსწავლის წიგნი  მოსწავლის რვეული

 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ხელოვნება

ნანა იოსელიანი,   სოფიო ქებურია

მოსწავლის წიგნი

 

შპს “წყაროსთვალი”

მუსიკა და ბავშვები

მაია ოთიაშვილი,     ია გაბუნია

მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

შპს “გამომცემლობა,, პეგასი”

ლევან კიკალიშვილი               

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი I-II კლასი

მასწავლებლის წიგნი

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნ. გორდელაძე

ნამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლის წიგნი

შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“

ჭადრაკი დ1

დავით გურგენიძე, გიორგი მაჭარაშვილი

მოსწავლის წიგნი

III კლასი

გამომცემლობა

დასახელება

ავტორი/ავტორები

   კომპლექტის შემადგენლობა

შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”

ნ. მაღლაკელიძე,
ც.ყურაშვილი,
ე.მაღლაკელიძე,
ი.ნადირაშვილი,
ს.მეხაშიშვილი

ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

 

მოსწავლის რვეული

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”

გ. გოგიშვილი,
თ.ვეფხვაძე,
ი. მებონია,
ლ.ქურჩიშვილი

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II ,  ნაწ. III

შპს “შემეცნება”

ლ.შალვაშვილი,
მ.მაჭავარიანი

ჩვენი გარემო

მოსწავლის წიგნი

შპს „გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“

ნინო ტალახაძე

მე და საზოგადოება

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

 

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

შპს “ოცდამეერთე”

ტატიანა ბუკია,
ლია გოქსაძე

Setting Out (ინგლისური)

მოსწავლის წიგნი

 

მოსწავლის რვეული

 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნანა იოსელიანი,
სოფიო ქებურია

ხელოვნება

მოსწავლის წიგნი

 

შპს “წყაროსთვალი”

მაია ოთიაშვილი,
ია გაბუნია

მუსიკა და ბავშვები

მოსწავლის წიგნი

შპს “გამომცემლობა პეგასი”

ლევან კიკალიშვილი               

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი III- IV  კლასი

მასწავლებლის წიგნი

 შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

 Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

 Wir neu A1.1 (გერმანული ენა)

 
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული
 

Deutsch als Fremdsprache

J. Albertini, Siegfried Buttner, Gabriele Kopp

 

Tamburin A1

(გერმანული ენა)

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

შპს ”ოცდამეერთე”

მარინე ბარსეგოვა

რუსული ენა

დ I (დ01)

 

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნ. გორდელაძე

ნამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლის წიგნი

შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“

ჭადრაკი დ 1

დავით გურგენიძე, გიორგი მაჭარაშვილი

მოსწავლის წიგნი

მბმ-პოლიგრაფი

ა.არსენიძე დ.კოდუა

საჭადრაკო ამოცანები

წიგნი 1

IV კლასი

გამომცემლობა

დასახელება

ავტორი/ავტორები

   კომპლექტის შემადგენლობა

შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”

ნათელა მაღლაკელიძე,
ცისანა ყურაშვილი,
ელენე მაღლაკელიძე,
ირინა ნადირაშვილი,
სოფიკო მეხაშიშვილი

ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

 

მოსწავლის რვეული

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”

გურამ გოგიშვილი,
თეიმურაზ ვეფხვაძე,
ია მებონია,
ლამარა ქურჩიშვილი

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ II    ნაწ. III, ნაწ. IV

შპს “შემეცნება”

ლია შალვაშვილი,
მანანა მაჭავარიანი

ჩვენი გარემო

მოსწავლის წიგნი

შპს „გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“

ნინო ტალახაძე

მე და საზოგადოება

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

 

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

შპს “ოცდამეერთე”

ტატიანა ბუკია,
ლია გოქსაძე

Setting Out (ინგლისური)

მოსწავლის წიგნი

 

მოსწავლის რვეული

 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნანა იოსელიანი,
სოფიო ქებურია

ხელოვნება

მოსწავლის წიგნი

 

შპს “წყაროსთვალი”

მაია ოთიაშვილი,
ია გაბუნია

მუსიკა და ბავშვები

მოსწავლის წიგნი

შპს “გამომცემლობა პეგასი”

ლევან კიკალიშვილი               

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი III- IV  კლასი

მასწავლებლის წიგნი

klett-sprachen

Jutta Douvitsas-Gamst, Sigrid Xanthos-Kretzschmer

Das neue Deutschmobil 1

(გერმანული ენა)

მოსწავლის წიგნი

 შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

 Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

Wir neu A1.1 (გერმანული ენა)

 
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული
 

შპს ”ოცდამეერთე”

მარინე ბარსეგოვა

რუსული ენა

დ I (დ01)

 

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნ. გორდელაძე

ნამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლის წიგნი

შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“

ჭადრაკი დ 2

დავით გურგენიძე, გიორგი მაჭარაშვილი

მოსწავლის წიგნი

V კლასი

გამომცემლობა

დასახელება

ავტორი/ავტორები

   კომპლექტის შემადგენლობა

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნინო გორდელაძე,
თინათინ კუხიანიძე,
თეა ქიტოშვილი,
გვანცა ჩხენკელი

ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი, ქართული ენა, ლიტ. ნაწ. I  ლიტ. ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

მაია წილოსანი,
ნადეჟდა ჯაფარიძე,
ნანი წულაია

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი I, II

შპს “შემეცნება”

ლია შალვაშვილი,
მანანა მაჭავარიანი,
ნატრული ტაბიძე

ჩვენი გარემო

მოსწავლის წიგნი
 

შპს “გამომცემლობა კლიო”

გიორგი ავთანდილაშვილი,
ნოდარ ელიზბარაშვილი,
როლანდ თოფჩიშვილი,
ელენე მეძმარიაშვილი,
ანა კუპრავა-გოგოლაძე

ჩვენი საქართველო


მოსწავლის წიგნი

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

Borka Lekaj Lubina,
Jasna Pavuna,
Danka Singer

New Building Bridges

(ინგლისური ენა)

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

შპს “ოცდამეერთე”

მარინე ბარსეგოვა

Русский язык  V (რუსული ენა)

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

 შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

 Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

Wir Neu V  (გერმანული ენა)

 
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული
 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნანა იოსელიანი,
სოფიო ქებურია

ხელოვნება


მოსწავლის წიგნი

შპს “გამომცემლობა კლიო”
და
შპს “წყაროსთვალი”

ნინო ქუმსიშვილი,
რატი ჯულაყიძე,
მაია ოთიაშვილი,
ირინე მიქაძე,
ია გაბუნია

მუსიკა


მოსწავლის წიგნი
 

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი

NEV LİSAN – ნევ ლისან

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

CAN 3 – ჯან 3 (თურქული ენა)

მოსწავლის წიგნი

VI კლასი

გამომცემლობა

დასახელება

ავტორი/ავტორები

   კომპლექტის შემადგენლობა

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

 

ნინო გორდელაძე,
თინათინ კუხიანიძე,
თეა ქიტოშვილი,
გვანცა ჩხენკელი

ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი, ქართული ენა, ლიტ. ნაწ. I  ლიტ. ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

მაია წილოსანი,
ნადეჟდა ჯაფარიძე,
ნანი წულაია

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი I, II

შპს “შემეცნება”

ლია შალვაშვილი,
მანანა მაჭავარიანი,
ნატრული ტაბიძე

ჩვენი გარემო


მოსწავლის წიგნი

შპს “გამომცემლობა კლიო”

გიორგი ავთანდილაშვილი,
ნოდარ ელიზბარაშვილი,
როლანდ თოფჩიშვილი,
ელენე მეძმარიაშვილი,
ანა კუპრავა-გოგოლაძე

ჩვენი საქართველო


მოსწავლის წიგნი

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

Borka Lekaj Lubina,
Jasna Pavuna,
Danka Singer

New Building Bridges VI (ინგლისური ენა)

 

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს “ოცდამეერთე”

მარინე ბარსეგოვა

Русский язык VI (რუსული ენა)

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული

 შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

 Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

Wir Neu V

Wir Neu VI  (გერმანული ენა)

 
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ნანა იოსელიანი,
სოფიო ქებურია

ხელოვნება


მოსწავლის წიგნი

შპს “გამომცემლობა კლიო”
და
შპს “წყაროსთვალი”

ნინო ქუმსიშვილი,
რატი ჯულაყიძე,
მაია ოთიაშვილი,
ირინე მიქაძე,
ია გაბუნია

მუსიკა


მოსწავლის წიგნი

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი

NEV LİSAN – ნევ ლისან

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

CAN 4 – ჯან 4


მოსწავლის წიგნი

         

 

სახელმძღვანელოები VII-XII კლასი

 

დასახელება

კლასი

გამომცემლობა

ავტორი/ავტორები

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

შპს საგამომცემლო სახლი სწავლანი –

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, დალი ბენაშვილი, მანანა რაზმაძე

მათემატიკა

7

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“,

მაია წილოსანი,
ნანა ჯაფარიძე, ნანი წულაია

ინგლისური ენა

7

ინგლისური ენა
შპს სულაკაურის გამომცემლობა

თამარ ჯაფარიძე

გერმანული ენა

7

შპს სულაკაურის გამომცემლობა

ნინო გიორგანაშვილი, შორენა კვანჭიანი

ისტორია

7

ისტორია
შპს ლოგოს პრესი

მზია სურგულაძე, გელა გამყრელიძე, ზურაბ კიკნაძე, ლელა პატარიძე, ნინო მინდაძე, ეკატერინე სუმბათაშვილი, მანანა ქურთუბაძე, თამარ შალვაშვილი, ლაშა კერესელიძე, თამარ უზუნაშვილი

გეოგრაფია

7

გეოგრაფია
შპს სულაკაურის გამომცემლობა

მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე

სამოქალაქო განათლება

7

მოქალაქეობა
შპს „სიდი ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“-ს და შპს “სულაკაურის გამომცემლობა”-ს ერთობლივი ნაწარმოები

ნინო ტალახაძე, ლევან მოსახლიშვილი, თეონა ბექიშვილი

ბიოლოგია

7

ბოილოგია
შპს ტრიასი –

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ ზარდიაშვილი

ფიზიკა

7

ფიზიკა
შპს „გამომცემლობა კლიო“-ს და შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”-ს ერთობლივი ნაწარმოები –

რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, ქეთევან სეფიაშვილი, თამარ ხუჭუა

სახვითი და  გამოყენებითი ხელოვნება

7

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია

მუსიკა

7

შპს წყაროსთვალი

მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

7

შოთა ხაბარელი

შოთა ხაბარელი

რუსული ენა

 Русский Язык

7

შპს „ოცდამეერთე“

მარინე ბარსეგოვა

ფაკულატატურისთვის დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი    NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)

7

YAĞMUR 1 – იაღმურ 1

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

ქართული ენა და ლიტერატურა                       

8

შპს “საგამომცემლო სახლი სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი

მათემატიკა

8

შპს ” სულაკაურის გამომცემლობა”

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი წულაია, მაია წილოსანი

ფიზიკა

8

შპს „გამომცემლობა კლიო“-ს  და შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”-ს ერთობლივი ნაწარმოები

რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, დინა ქიმერიძე, ქეთევან სეფიაშვილი,

ქიმია

8

შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“

თინათინ ბუთხუზი, სოფიკო ფაცაცია, თამარ ხატისაშვილი, მარინე კუჭუხიძე

ბიოლოგია

8

შპს „ტრიასი“

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ ზარდიაშვილი

ისტორია

8

შპს „ლოგოს პრესი“

მ.სურგულაძე, ვ.კეკელია, ლ. კერესელიძე, ნ. მინდაძე, მ. ქურთუბაძე, თ.შალვაშვილი, თ.უზუნაშვილი

მოქალაქეობა

8

ა(ა)იპ ეპიგრაფი

მ.ბოჭორიშვილი, მ. ბაქრაძე, თ.ხატიაშვილი, მ.მკალავიშვილი

ინგლისური ენა       New Building Bridges 8

8

შპს ” სულაკაურის გამომცემლობა”

თამარ ჯაფარიძე

გერმანული ენა 

Wir Neu A2.2

8

შპს ” სულაკაურის გამომცემლობა”

შორენა კვანჭიანი, ნინო გიორგანაშვილი,

მუსიკა

8

შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“

მარიკა ჩიკვაიძე

ხელოვნება

8

შპს ” სულაკაურის გამომცემლობა”

ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

8

შოთა ხაბარელი

შოთა ხაბარელი

რუსული ენა ს2

8

შპს ”დიოგენე”

მაია რევია,

გეოგრაფია

8

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დავით  კერესელიძე , ზ.სეფერთელაძე

ფაკულატატურისთვის დამხმარე სახელმძღვანელო NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)

8

YAĞMUR 2 – იაღმურ 2

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

ქართული ენა და ლიტერატურა

9

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი

ისტორია

9

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ნ.ასათიანი, მ.ლორთქიფანიძე, ფ. ლომაშვილი, რ. მეტრეველი, გ. ოთხმეზური.

რუსული ენა ს3

9

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

მაია რევია

გეოგრაფია

9

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით  კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

მზის სხივი მუსიკაში

9

საერთაშორისო ასოციაცია “წყაროსთვალი”

მაია ოთიაშვილი და ირინე მიქაძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

9

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინო მიქაბერიძე

სამოქალაქო განათლება

 

9

გამომცემლობა ,,სიდი”

ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი

English -GATEWAY B1 +

 

9

MACMILLAN

დევიდ სპენსერი

ქიმია

 

9

გამომცემლობა „კლიო“

გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი

ბიოლოგია

 

9

ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი. ნ. იოსებაშვილი

მათემატიკა

9

სულაკაური

ნ. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია

ფიზიკა

9

“ინტელექტი”

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი

გერმანული ენა Optimal A1  

წიგნი და რვეული

 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

Muller, Rusch, Scherling, Wertenschlag, Lemcke, Schmidt, Schmitz

ფაკულატატურისთვის დამხმარე სახელმძღვანელო NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)

9

YAĞMUR 2 – იაღმურ 2

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

ქართული ენა და ლიტერატურა

 

10

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ავთანდილ არაბული,  მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი

ისტორია

10

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ნ.კიღურაძე  გ. სანიკიძე ლ.გორდეზიანი, გ. ოთხმეზური ლ.ფირცხალავა

რუსული ენა ს4

 

10

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

მაია რევია

გეოგრაფია

10

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით  კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

სამოქალაქო განათლება

 

10

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი

English -GATEWAY B2

 

10

MACMILLAN

დევიდ სპენსერი

ქიმია

10

გამომცემლობა „კლიო“

გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი

ბიოლოგია

10

ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი. ნ. იოსებაშვილი

მათემატიკა

 

10

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ნ. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია

ფიზიკა

10

“ინტელექტი”

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი

გერმანული ენა Optimal A1  

წიგნი და რვეული

 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

Muller, Rusch, Scherling, Wertenschlag, Lemcke, Schmidt, Schmitz

NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)

10

YAĞMUR 3   – იაღმურ 3

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

ქართული ენა და ლიტერატურა

11

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი

ისტორია

 

11

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე

რუსული ენა ს5

11

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

მაია რევია

გეოგრაფია

11

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით  კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

English -GATEWAY B2 +

11

MACMILLAN

DAVID SPENCER

ქიმია

11

გამომცემლობა „კლიო“

გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი

ბიოლოგია

 

11

გამომცემლობა ,,ტრიასი”

ნ. ზაალიშვილი. ნ. იოსებაშვილი

მათემატიკა

 

11

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ნ. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია

ფიზიკა

 

11

შპს გამომცემლობა “ინტელექტი”

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

11

სსიპ – ეროვნული სასწავლოგეგმების ცენტრი

 ნოდარ სააკაშვილი

 

გერმანული ენა Optimal A1  

წიგნი და რვეული

 

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

Muller, Rusch, Scherling, Wertenschlag, Lemcke, Schmidt, Schmitz

NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)

12

YAĞMUR 3 – იაღმურ 3

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

ქართული ენა და ლიტერატურა

12

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი

ისტორია

12

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე

რუსული ენა ს6

 

 

12

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

მაია რევია

English -GATEWAY

 

B2 +

12

MACMILLAN

DAVID SPENCER

ორგანული ქიმია (აბიტური)

 

11-12

გამომცემლობა ,,კლიო“

გ.ანდრონიკაშვილი

მათემატიკა

 

12

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ნ. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია გ.ძაგანია

NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)

12

YAĞMUR 4 – იაღმურ 4

თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთოება

12

შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი”

ნინო ტალახაძე