მიღების კრიტერიუმები

ქართულ-გერმანული სკოლა ,,სხივი“  მიესალმება ყველა მოსწავლეს, მოსამზადებელი ჯგუფიდან , XII  კლასის ჩათვლით.
ქართულ-გერმანული სკოლა  ,,სხივის“  მიზანია შეუქმნას მოსწავლეებს კომფორტული და მშვიდი გარემო.
ა. გასაუბრება:
      I  კლასში მიღების მსურველმა ბავშვებმა უნდა გაიარონ  გასაუბრება  სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელთან.
ბ. ტესტირება
     II-XII  კლასში მიღების მსურველებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება და ტესტირება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის  შესაბამისი  კლასის  პროგრამის  მიხედვით  ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, უცხო ენაში (ინგლისური და რუსული).