სკოლაში ვაკანტურ საათებზე მასწავლებელთა მიღება ხდება “მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ ” საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20 აგვისტოს N174/ნ ბრძანების საფუძველზე.

სკოლის ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გადადით ლინკზე: http://teacherjobs.ge/